Vi bedriver (sedan 2018) ett centralt beläget bönerum, i samarbete med EBF – Evangeliska Brödraförsamlingen i Göteborg. I bönerummet har individer och grupper sina regelbundna bönetider. Bönerummet är inrett som ett vardagsrum, med bönestationer som inspirerar till olika sätt att be och umgås med Gud. Bönerummet är ekumeniskt, med en tydlig vision om att samla bedjare från olika samfund, stadsdelar och förorter.

Vill du ha en regelbunden bönetid i bönerummet? Eller komma förbi och be nån enstaka gång? Eller veta mer? – Mejla info@deltagbg.se