Vilka är Delta?

Om oss

Delta House of Prayer är en helkyrklig bönegemenskap i Göteborg, bestående av människor från en rad olika samfund och församlingar. Vi inspireras av och uppmuntrar till en mångfald i bönespråk och uttryck. Vi bedriver ett centralt beläget bönerum, i samarbete med EBF (Evangeliska Brödraförsamlingen); herrnhutarna i Göteborg.

I bönerummet har individer och grupper regelbundna bönetider. Vi har också bön- och gemenskapsinitiativ runtom i staden och knyter kontakter mellan olika bönegemenskaper. Vi bjuder in till bönesamlingar och bönevandringar för staden, och har även en tradition av att samordna böneveckor och bönedygn.

Vår historia

I augusti 2014 kom några bönelängtande göteborgare samman och gjorde en 24-7-bönevecka. Det blev startskottet för en spännande resa där Gud förde samman olika personer och grupper med samma längtan. Utifrån dessa relationer startade vi team som regelbundet anordnade böneveckor. Tidigt kom herrnhutarnas hus på Kungsgatan 45 att bli en plats för dessa böneveckor, vilket stämde både med historia och längtan.

Sedan mars 2018 har EBF upplåtit ett rum för bön i sina lokaler där 24-7-teamet genom insamlade medel inrett ett bönerum som inspirerar till olika sätt att be och umgås med Gud. Bönerummet har hela tiden varit ekumeniskt med en tydlig vision om att samla bedjare från olika samfund, stadsdelar och förorter. Vi har under hela resan inspirerats av och haft goda relationer med 24-7 Prayer. Detta genom att delta i internationella och europeiska gatherings/möten, genom att besöka 24-7-gemenskaper i Europa och ta emot besökare från 24-7-rörelsens ledning.

Delta House of Prayer Göteborg är sedan oktober 2022 del av nätverket 24-7 Prayer Communities, med uppdrag och längtan att vara en ekumenisk bönegemenskap för Göteborg med omnejd, där vi vill inspirera människor att leva med Gud i sin vardag.

Kontakt

Emma Boije, samordnare: info@deltagbg.se, 072-189 17 55