Delta House of Prayer Göteborg är en ekumenisk bönegemenskap och ett bönenätverk för Göteborg med omnejd, med koppling till den internationella rörelsen 24-7 Prayer. Vi bjuder in till bön på olika sätt, t.ex. bönesamlingar, böneveckor, stilla dagar, lovsång- och förbönskvällar. Vi bedriver ett bönerum i samarbete med EBF Göteborg, som finns i EBFs lokaler på Kungsgatan 45. Vi älskar ekumenik och samarbetar därför gärna med organisationer som har samma längtan.

Läs mer om hur du kan boka bönerummet för enskild eller gemensam bön.


Kommande samlingar våren 2024:


Stilla Dag – cityretreat på EBF Göteborg

Lördag 23 mars kl 9:30-15:00

Vi reserverar hela våningen för en dags retreat, där du kan komma som du är för att vila, be och tänka långa tankar. Vi börjar med fika och info, sedan en gemensam andakt (med bibelmeditation), därefter tillbringas dagen på egen hand med Gud, i tyst gemenskap med varandra. 

Anmälan till emma@ebfgbg.se (ange eventuell specialkost). Kostnad för dagen: 100kr (betalas på plats). Lunch och fika ingår. Vi startar dagen med kaffe/te & fralla. Det erbjuds gemensam bibelmeditation, samtal, Tikva*, massage (med eller utan förbön). 

Medverkande den 23 mars 2024: Emma Boije (pedagog och andlig vägledare), Maria Persson (diplomerad Tikva-instruktör) och Camilla Önnestam (diplomerad massör). 

*Tikva är en träningsform och avslappningsmetod som vilar på en kristen grund. Mjuka kläder rekommenderas. Medtag träningsmatta om du har (det finns några att låna). Deltagandet är frivilligt, men prova gärna.


Göteborgsbön i mars (nytt datum)

Onsdag 27 mars kl 18:00

Vi hade först lyckats pricka Skärtorsdagen för mars månads Göteborgsbön. Dock är det många församlingar som har egna gudstjänster/samlingar den kvällen, varför vi valde vi att byta dag till onsdagen. Sprid detta till dina församlingsmedlemmar och bönevänner!
 

”Göteborgsbön” är en öppen bönegrupp med fokus på att be för Göteborg. Vi kommer från olika samfund och bönetraditioner. Med mångfald i uttryck kan vi kalla oss ”helkyrkliga”, i den bemärkelsen att vi tillsammans bildar en hel kyrka. Bönen pågår i en timme, mellan kl 18-19. Formen är enkel. Vi läser ett bibelord, delar böneämnen och ber tillsammans för vår stad och det som Gud lägger på våra hjärtan. Därefter serveras smörgås och te/kaffe. Vi ses hos EBF Göteborg, Kungsgatan 45, 3e våning. Varmt välkommen!

Kontakt/mer info: info@deltagbg.se


King’s Cross Göteborg

Fredag 19 april kl 18:00

King’s Cross Göteborg är en ekumenisk mötesplats* i form av ett kvällsmöte med lovsång, delande och förbön. Denna kväll (19 april 2024) får vi besök av Maria Fagré som är nationell ledare för 24-7 Prayer Sverige. Hon kvällens talare. Efteråt blir det glass-fest med mack-fika och info om Delta House of Prayer och 24-7 Sverige.

*Samarrangemang med medverkande från EBF Göteborg, St Jakobs Kyrka och Delta House of Prayer (24-7 Prayer). Kontakt: info@deltagbg.se